International eFitness and Exergaming Association (IEAEA)

International eFitness and Exergaming Association (IEAEA) Hiệp hội eFitness và Exergaming quốc tế (IEAEA) là hiệp hội trung tâm liên kết tất cả các lĩnh vực eFitness và Exergaming. IEAEA được thiết kế để phát triển và hỗ trợ, cũng như tổ chức và phối hợp. Các hiệp hội khu vực và quốc gia IEAEA đại diện cho mối quan tâm chung về việc bảo vệ và lợi ích của mọi người.

IEAEA là cơ quan tối cao về giải vô địch thế giới và các sự kiện quốc tế trong eFitness và Exergaming, có thẩm quyền cấp giấy phép và trao giải thưởng cho các chức vô địch, sự kiện và liên đoàn trong khu vực và quốc gia.

Hãy chia sẻ:VỀ TIẾN SĨ Dr. Pauling

Tiến sĩ Dr. Kai Pauling là giảng viên, chuyên gia độc lập ngành Quản trị Kinh doanh và Quản lý Thể thao, đặc biệt là Quản lý ngành Thể dục Thể hình, quản lý Y tế Nghề nghiệp (OHM) và Thúc đẩy Y tế Nghề nghiệp (OHP), Quản lý Thay đổi / Quản lý Cải tổ và Quản lý Kinh doanh Tập đoàn / Phát triển Nhân sự.

Sơ yếu Lý lịch, Giấy chứng chỉ và Giải thưởng
(nhắp vào đây và mở như PDF).

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Với tư cách Giảng viên khách mời, Tiến sĩ Dr. Kai Pauling giảng dạy những khóa học sau: Quản trị Kinh doanh, Quản lý Thể thao, Quản lý Thể hình, Kinh tế Thể thao, Kinh tế Thể hình, Khoa học Thể thao, Huấn luyện Thể hình, Quản lý Y tế, Kinh doanh Tâm lý học, Nhà tư vấn sự nghiệp.

Trong ngành giáo dục huấn luyện viên bao gồm: Huấn luyện viên cá nhân, Huấn luyện viên thể hình, Bóng đá, Điền kinh.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Đức và tiếng Anh.

HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Là một huấn luyện cá nhân, Tiến sĩ Dr. Kai Pauling hỗ trợ những khách hàng tập luyện những khu vực sau: giảm cân, tư vấn dinh dưỡng cá nhân, thể hình, bài tập luyện cho chân, bụng, mông, huấn luyện tăng cơ bụng, hình dạng cơ thể, huấn luyện thể lực / huấn luyện tăng cơ, thể hình cho trẻ em, thể hình cho thai phụ, huấn luyện theo ước muốn trẻ nhỏ, huấn luyện sức chịu đựng, huấn luyện chạy điền kinh, tập luyện hỗ trợ đau lưng, trầm cảm, áp lực nghề nghiệp.

Hình thức hỗ trợ huấn luyện: trực tiếp hoặc trực tuyến.

LĨNH VỰC KHẢ NĂNG

NGHIÊN CỨU HIỆN TẠI

NHÀ ĐẦU TƯ VỐN

Với tư cách một nhà đầu tư vốn rủi ro và nhà bảo hộ kinh doanh cá nhân, ông ấy hỗ trợ những doanh nhân trong việc nhận thức ý tưởng kinh doanh của họ.

Những nhà sáng lập Huấn luyện cá nhân, thể thao và thể hình điện tử, với mô hình nhỏ studio, nhà phát triển nhượng quyền kinh doanh và từ tất cả những lĩnh vực khác của ngành Thể thao, Thể hình và Thị trường Y tế có thể liên hệ riêng với ông ấy (qua email).